• KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Teknoloji Geliştirme Bölgesi nedir?

Yüksek ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri geliştirdikleri , teknolojik bir buluşu ticari bir ürün , yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları aynı üniversite yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı için de veya yakının da akademik , ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.

İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi nedir?

Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir.

Kurulacak Yönetici Şirketin ortaklık ve sermaye yapısı nasıl olmalıdır?

Yönetici Şirketin kurucuları arasında, Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü bulunması şartı aranır. Yönetici Şirkete ayrıca ;4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 5’nci maddesinin Birinci ve İkinci fıkralarında belirtilen kurum ve kuruluşlar ortak olabilir. Dernek tüzüğün de Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir ibaresi bulunan derneklerle, tüzüğün de bilimsel amaçlı Ar-Ge yapabilir ibaresi bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş vakıflar şirket ortağı olabilirken, gerçek kişiler ve şahıs şirketleri ortak olamazlar. Ayrıca; yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, üniversitenin, sanayinin ve kamunun dengeli işbirliği için sermaye yapısında da eşdeğer temsil, aranan niteliktir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvurusu için hangi evraklar gereklidir?

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilk başvuru, ek alan, alan daraltma, alan genişletme ve alan iptali başvuruları için hazırlanması gereken Başvuru Dosyasın da istenen bilgi ve belgelere bağlantıdan ulaşılabilmektedir. http://btgm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?datalD=107

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne kimler başvurabilir?

Karabük Teknokent’e başta öncelikli sektörler olmak üzere Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

Karabük Teknokent’e başvuru nasıl yapılmalıdır?

Karabük üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesine Ar-Ge başvuru yapmak isteyen firma ve girişimciler sitemizde bulunan ÖN TALEP butonuna tıklayarak sistemimize ön başvuru yapılabilirler. Bunun ardından öncelikle bir ön görüşme yapılarak firma ve girişimcilerin Karabük Teknokent’ te yer alma talebi ve projeleri hakkında bilgi alınır. Bu görüşmeler de başvurular da dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir. Uygun bulunması halinde, girişimciler proje detaylarını Teknokent sistemimizde belirtip hakem değerlendirme sürecine alınırlar. Projenin onaylanması halinde sözleşme süreci başlatılır.

Başvuruların değerlendirme süresi nedir?

Başvuruların değerlendirilmesi en fazla altmış günlük bir süreçtir. Bu süre içerisin de tam süreç tamamlanarak ilgili Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim kurulu kararı firmalara bildirilir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölge de faaliyet göstermesine izin verilen firmalara 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.

Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personellerinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar muaftır. (TGB yönetimi tarafından onaylı süre oranınca)

Bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişiler de gelir vergisinden) muaftır.

Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden muaf bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılımcıların SGK işveren payının %50’si her personel için 5 yıl süreyle muafiyet kapsamındadır.

Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının nihai denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesidir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler için geçerli değildir.