• KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

ÜBİTAK 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik çağrı açılmıştır.

Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarında, yönetici kuruluş olarak YÖK tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik alan Araştırma Altyapıları yer alabilirler.

Çağrıya ilişkin çağrı metni ve başvuru dokümanlarını içeren bilgilere çağrı metni linkinden ulaşılabilir.

Çağrıya yönelik hazırlanacak önerilerin 28.09.2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ardeb-yuksek-teknoloji-platformlari-cagrisi-acildi

Bu proje 2018 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.
Bu belgenin içeriğinden sadece Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi sorumludur. Herhangi bir şekilde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.