Hedeflerimiz

  Üniversitenin bilgi birikimini ve araştırma alt yapısından Teknokent girişimcilerinin faydalanmasını sağlamak.


  Hem sanayi hem akademik bakış açısına sahip uluslararası ölçekte ve rekabetçi üstünlüğe sahip projeler üretmek.


 Projelerin sanayiye doğrudan aktarımı için girişimcilerin şirket kurmalarını desteklemek amacıyla danışmanlık hizmeti sunmak.


 Ar-ge Proje sahiplerine kuluçka hizmeti sunarak proje çalışmaları aşamasında destek olmak.


 Bölgede kurulacak firmalara eğitim/seminer/danışmanlık hizmeti vererek firmaların gelişimlerine katkıda bulunmak.


 Bölgede istihdam edilecek personelin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla sosyal yaşam alanları oluşturmak.


 Bölgede kurulacak şirketlerin muafiyetlerden faydalanabilmesi için yetkili kurumlara raporları sunmak.


 Uluslararası alanda araştırmalar yaparak dünya akreditasyon alanında başarılar kazanmak


 Teknolojik ve bilimsel araştırmalarda dünya standartlarını yakalamak


 Girişimcilerin projelerin geliştirerek ticarileştirmelerine yardımcı olmak.