Akademisyenlere ve Öğrencilere Sunduğu Avantajlar

Akademisyenlere Sunulan Avantajlar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı gereği Karabük Üniversitesi öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

  • Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket kurabilir,
  • Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
  • Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Karabük Üniversitesi öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde kurulacak olan Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

Karabük Üniversitesi personeli tarafından Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan şirketlere (2 yıl ile sınırlı olmak koşuluyla) %50 kira indirimi yapılacaktır. Söz konusu kira indirimi Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamındaki bütün binalarda geçerli olacaktır.

Karabük Üniversitesi dışındaki diğer üniversitelerden gelen ve Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurmak isteyen öğretim görevlilerine de 2 yıl ile sınırlı olmak üzere %20’lik bir kira indirimi sunulacaktır.

Öğrencilere Sunulan Avantajlar

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Karabük Üniversitesi öğrencilerine, kuram ile uygulamayı bir arada sunan uluslararası bir ortam sağlamaktadır. Karabük Üniversitesi öğrencileri için Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan yerli ve yabancı her şirket, kampüslerinin içine kadar taşınmış birer staj yapma veya çalışma imkânı sağlayan ortam fırsatlarıdır.

 

Özellikle mühendislik alanlarında eğitim alan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu pratiğe yönelik deneyim kazanma fırsatı Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketlerinde yapılan stajlar ve yarı/tam zamanlı iş imkânları ile elde edilebilmektedir.

 

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde düzenlenen seminer, eğitim ve konferanslara katılma imkânı öğrencilere hem bilgi edinme olanağı sunmakta hem de bu bölgede yer alan teknoloji şirketlerinin ve/veya bölge ile yakın iletişimdeki risk sermayesi, hukuk ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin Türk ve yabancı liderleri ile tanışma, bilgi alışverişinde bulunma olanağı sunmaktadır.

 

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin hedeflerinden biri de öğrencilerin geleceklerini yönlendirmelerini sağlamak, edinecekleri tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye’nin teknoloji üreten genç, dinamik ve girişimci şirketlerini kurmalarına ortam hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Kuluçka Merkezi’ne öğrenciler tarafından kurulan girişimci AR-GE şirketleri de kabul edilmektedir. Bu Merkez’e başvuran lisans öğrencilerinden başvuru ücreti alınmamakta, başta Karabük Üniversiteliler olmak üzere öğrenci şirketlerine başarı oranı ve ihtiyaç duyulan destek oranına bağlı olarak Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından belli bir süre kira erteleme olanağı sunabilmekte; sonrasında da kira indirimi sağlanabilmektedir.

 

Ayrıca Karabük Teknokent Yönetimi; hem kendi kurumsal bilgi birikimini paylaşma yolu ile, hem de düzenlediği konferans, workshop, toplantı, bilgilendirme seminerleri ile Karabük Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik, şirket kurma, teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri, proje iş birliği, ortaklıklar konularında bilgi paylaşımında bulunmakta; öğrencilerin fikir ve projelerinin hayata geçirilebilmesi için danışmanlık sağlamaktadır.