Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Açıldı

2016 Yılında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik POLAT öncülüğünde Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması için çalışmalar başlatılmış ve yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışmanın sonunda 30.09.2017 tarihinde 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Karabük Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 15,023,20 m2 yüzölçümlü alanda Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kararlaştırılmıştır.

  16 ortakla kurulan Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş 16 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilerek faaliyetlerine başlamıştır. Kampüs içerisinde bulunan binamızda(Turuncu Kantin) hızlı bir şekilde tadilat yapılarak bir an önce faaliyete başlamak için gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir.

Üniversite ile sanayi arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarının yapılabilmesine imkân sağlayacak olan Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi AR-GE faaliyetinde bulunacak girişimcilere vergi avantajları sağlamasının yanında Üniversitemizin sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşmesiyle bir cazibe merkezi haline gelecektir.