Girişimci Adaylar için Teknokent Ön Kuluçka Programı Başvurusu

Girişimci Adaylar için Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Ön Kuluçka  Programı Başvurusu

Fikirleriniz Ön Kuluçka ile Hayata Geçsin

İş fikrini hayata geçirmek isteyen tüm girişimci adayları Ön Kuluçka programından faydalanabilmektedir. Bu programa başvuran girişimci adayları uygun şartları taşıması halinde proje süreçleri boyunca gereksinim duyucakları fiziksel alan, internet, telefon gibi  tüm ofis ve laboratuvar ortamı ihtiyaçları ücretsiz olarak desteklenir. Kabul edilen girişimci adayları Teknokent prototipleme merkezini de kullanabilir.

Ön Kuluçka merkezleri altında faaliyet göstermeye başlayan girişimciler için, girişimde bulundukları sektörle ilgili bir sektör uzmanı tarafından danışmanlık hizmeti sunulurken teknik konularda iste akademisyen ve uzmanlar tarafından fikir ve bilgi desteği sağlanır Ön Kuluçka Merkezi’nce girişimci ihtiyaçlarına bağlı olarak güncel eğitim programları düzenlenir. Başarılı girişimci adayları ile firmalar arasında görüşmeler yapmaları sağlanır.  

Ön Kuluçka Programına Kimler Başvurabilir?

  • Yenilikçi, inovatif ve teknolojik bir iş fikrine sahip Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programındaki tüm girişimci adayları başvurabilir.

Başvuru Şartları

  • İş fikirlerine ait kısa projelerini ve iş planlarını hazırlayan adaylar proje önerileri ile başvurabilirler.
  • Başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir. 
  • İş fikirleri yenilikçi yönü, teknolojik seviyesi, ticarileşme potansiyeli ve ekibin yetkinliği bakımından değerlendirmeye tabi tutulur.

 

Ön Kuluçka Nedir?

Potansiyel girişimcilerin iş fikri, iş modeli ve iş planı geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları desteği sunmak ve başarılı bir start-up kurma şanslarını arttırmak için sunulan 3 fazdan oluşan ve çeşitli hizmetlerin verildiği hızlandırıcı bir ilerleme evresidir. Ön kuluçka merkezinde faaliyete başlayan girişimciler, girişimlerinin başarıyla sonuçlanması halinde kuluçka aşamasına geçebilirler.

Ön Kuluçka Programına Başvuru İçin tıklayınız…

Kabul Edilen Projeler 26 29.03.2021 tarihinde web sayfamızda yayımlanacaktır.

Bünyemizde çalıştırılacak her personel için;
a.Nüfus Kayıt Örneği
b.İkametgâh İl mühaberi 
c.Sabıka Kaydı
d.Yabancı uyruklu personel için çalışma ve oturma izin belgelerini Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici  A.Ş.’ye  verecektir. 

Genel Kurallar:

KULLANICI,  kullandığı yerin temizliğinden kendisi sorumludur. Günlük  Çöp Toplama, Genel Kullanım Alanları Temizlik Hizmeti ise KULLANIMA VEREN tarafından yaptırılacaktır.
KULLANICININ,  işyeri  dâhili  güvenliği  kendisine  aittir.  Çeşitli  sebeplerden dolayı oluşabilecek güvenlik sorunları (Bilgi hırsızlığı, ofis içi mal güvenliği, ofis çalışanları güvenliği vb.) KULLANICI sorumluluğunda olacaktır.
KULLANICI, araştırma ve geliştirmenin  amaç  ve  iştigal  konuları  ile  ilgili alanlardaki hizmet ve etkinliklerde öncelikle Üniversite ile işbirliği yapacaktır.
KULLANICI tarafından Üniversite içinde üçüncü kişilere verilecek her türlü eğitim  hizmetinde  üniversite  ile  işbirliği  yapacak  ya  da  üniversite  onayı olacaktır.
KULLANICI tüm güvenlik ve giriş-çıkış sistemlerine (haftalık belirli çalışma süresi) uymakla yükümlüdür.