Ar-Ge Destek Hizmetleri

Kapsam

Karabük Teknokent TTO, Üniversite ile İş Dünyası arasında katalizör görevi görerek, iş dünyasının rekabetçilik seviyesinin arttırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılması, sanayide yaşanan problemlere akademik bakış açısı ile kalıcı çözümler üretilmesi, üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün / süreçlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ile ticarileştirilmesi hususlarında hizmet veriyoruz.

 

Karabük Teknokent TTO bünyesinde, üniversitemiz ve bölgemizde proje yapma kültürünün geliştirilmesi ve fon destekleri hakkındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar öncelikli olarak yürütülmektedir. Bu sayede ortaya çıkacak uygulamaya yönelik yenilikçi ürün/süreçlerin sağlayacağı katma değerin ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Karabük Teknokent TTO Aracılığı ile Faydalanabileceğiniz Olanaklar

 

Üniversite Laboratuvar Olanaklarının İş Dünyasının Kullanımına Sunulması

Akademisyen- Sanayici İşbirliklerinin Gerçekleştirilmesi

Fikir / Proje Geliştirme Desteği

Proje Yönetimi Desteği

Sanayiye Yönelik Ar-Ge Projeleri Hazırlama Desteği

Güncel İşbirliği/Proje Destek Çağrılarına Ulaşım

 

Gerekli Başvurularınız için argedestek@karabuktgb.com.tr adresinde başvurunuzu yapabilirsiniz