Akademisyen

Akademisyenler için verdiğimiz hizmetler hakkında detaylı bilgi için

  • Proje fikirlerine destek oluyoruz.
  • Prototip Atölyemizde ilk prototiplerini üretme imkanı sağlıyoruz.
  • Sanayiyle birlikte çalışmalarına yardımcı oluyoruz.
  • Uluslararası projelerde yer almalarını sağlıyoruz.
  • Fikrlerini koruma altına alıyoruz (Patent, Marka ve Tasarım Tescili vb.).
  • Şirket kurmalarına yardımcı oluyoruz.
  • Eğitimler veriyoruz.