4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimci/şirketler, Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ‘ye bilgi almak için müracaat ederler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

Başvurular “Karabük Teknokent” web sayfasındaki “Ön Başvuru” linkinden yapılacaktır. Ayrıca, başvuru formu, başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde Karabük Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş. Proje Birimi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulacaktır.

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için Proje Başvuru Ücreti aşağıda belirtilmiştir:

Girişimci/Şirket Adayı Proje başvuru ücreti 1.875,00 TL + KDV (2.212,50TL) olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.

Kuluçka Komisyonundan geçen projeler için Kuluçka Merkezi’ne başvuru ücreti 1000 TL + KDV (1.180,00 TL) olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.

Teknoparkta yer alan firmaların ikinci ve daha sonraki projeleri için proje başvuru ücreti 1.250,00 TL + KDV (1.475,00 TL) olarak uygulanır.

Yukarıdaki bedeller “Proje Başvuru Ücreti – Firma Adı (firmanız Yoksa Adınız ve Soyadınız)” ile aşağıdaki hesap numarasına havale edilerek ödeme dekontu dosya ekinde sunulacaktır.

ÖDEMENİN TÜRÜ PARA CİNSİ BANKA ADI HESAP ADI IBAN NUMARASI
Proje Başvuru Ücreti – Firma Adı TL ZİRAAT BANKASI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. TR92 0001 0022 9385 8750 8350 02

Proje konusunda uzmanlaşmış Karabük Üniversitesi’nde ilgili konuda görev yapan iki akademisyen ve iş dünyasına hakim bir uzmandan oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na değerlendirme yapılmak üzere gönderilir. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki projenin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye bildirir. Olumlu/olumsuz görüş verilen projeler Karabük Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

KİRALAMA ve PROJE BİRİMİ:

Fatma ARSLAN
Yönetici Asistanı
Tel. 0 (370) 418 88 34
EMail: fatma.arslan@karabuktgb.com.tr

BAŞVURU ADIMLARI

Değerlendirme Kriterleri Teknopark’da yürütülmek istenen projeler, 10 Ağustos 2016 tarih 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’ nin 14/1-g bendi kapsamında yer alan kriterlere göre bir Ar-Ge projesi olup olmadığı bakımından incelenir.

İnceleme Kriterleri


  • Ticarileşme potansiyeli,
  • İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürün geliştirme potansiyeli,
  • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme potansiyeli,
  • Ürün kalitesini veya standardını yükseltme, verimliliği artırma potansiyeli,
  • Üretim maliyetlerini düşürme potansiyeli,
  • Teknolojik bilgi üretme potansiyeli,
  • Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirme potansiyeli,
  • Proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu.