• KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
Başvuru Adımları

1- Ön Başvuru


Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Karabük Teknokent) yerleşkesi içinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasından faydalanmak üzere yer almak isteyen kurum ve kuruluşlar, online olarak yönetici şirket olan Karabük Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş.’ye http://www.karabuktgb.com.tr/onbasvuru adresinden veya http://www.karabuktgb.com.tr/ adresinde bulunan “Ön Başvuru” linkini kullanarak başvuru yapar.

Ön başvuru ücretsiz olup onaylanması durumunda Arge Portal üzerinden online başvuru aşamasında “Proje Başvuru Ücreti” alınmaktadır.


2- Arge Portal Üzerinden Online Başvuru


Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ön başvuruyu uygun gördüğü takdirde, başvuru sahibine Arge Portal’a erişebileceği aktivasyon maili gönderir. Başvuru sahibi kullanıcı adı ve şifresi ile Arge Portal’a proje detaylarını girerek ve gerekli ekleri yükleyerek online başvuru yapar. Ayrıca, başvuru formu, başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde Karabük Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş. Proje Birimi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için Proje Başvuru Ücreti aşağıda belirtilmiştir:

 • Girişimci/Şirket Adayı Proje başvuru ücreti 1500 TL + KDV (1.770 TL) olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.
 • Kuluçka Komisyonundan geçen projeler için Kuluçka Merkezi’ne başvuru ücreti 750 TL + KDV (885 TL) olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.
 • Teknokent’te yer alan firmaların ikinci ve daha sonraki projeleri için proje başvuru ücreti 1000 TL + KDV (1.180 TL) olarak uygulanır.

Yukarıdaki bedeller “Proje Başvuru Ücreti – Firma Adı (firmanız Yoksa Adınız ve Soyadınız)” ile aşağıdaki hesap numarasına havale/EFT edilerek ödeme dekontu dosya ekinde sunulacaktır.

ÖDEMENİN TÜRÜ PARA CİNSİ BANKA ADI HESAP ADI IBAN NUMARASI
Proje Başvuru Ücreti – Firma Adı TL ZİRAAT BANKASI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. TR92 0001 0022 9385 8750 8350 02

3- Ön Kontrol ve Komisyon Değerlendirmesi


Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulur. Başvurular Proje konusunda uzmanlaşmış üniversitelerde ilgili konuda görev yapan iki akademisyen ve iş dünyasına hakim bir uzmandan oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na değerlendirme yapılmak üzere gönderilir. Hakem atamalarına müteakiben başvuruda bulunan firma, ayarlanan bir toplantıda projesini hakemlere anlatır. Değerlendirmelerde online olarak doldurulan başvuru formları esas alınır. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki projenin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye bildirir. Olumlu/olumsuz görüş verilen projeler Karabük Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

4- Kira Sözleşmesi


Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır. Karabük Teknokent, Ar-Ge binalarındaki ofislerden boşalma olması halinde başvuru süreci tamamlanarak yer tahsisi için sırada bekleyen firmalara talep edilen (m²) ölçüsüne göre ofisler kiraya verilmektedir.

Tel. 0 (370) 418 88 36
EMail: iletisim@karabuktgb.com.tr

5- Muafiyet Raporlarının Sunulması


Bölgede faaliyet gösteren girişimci / şirketlerin proje başlama tarihi Karabük Teknokent Yönetici A.Ş. ile imzalanacak olan ofis kira sözleşmesinin başlangıç tarihi olup, Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım geliştirme faaliyeti kapsamında Karabük Teknokent Arge Portal üzerinden aylık ilerleme raporlarının düzenli olarak tanzimi ile elde edilecek aylık muafiyet formlarının Karabük Teknokent Yönetici A.Ş.’den onaylatılması gerekmektedir.

Firma Yeterliliği ve Uyulması Gereken Kurallar


Karabük Teknokent’e kabul firma bazında değil proje bazında yapılır. Teknokent’te yürütülmek istenen projeler, 10 Ağustos 2016 tarih 29797 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’ nin 14/1-g bendi kapsamında yer alan kriterlere göre bir Ar-Ge projesi olup olmadığı bakımından incelenir.

1- Karabük Teknokent’in ana hedefi, her alandaki Ar-Ge çalışmalarını birbiri ile koordineli bir şekilde yürütmek, yeni ürün ve teknolojiler geliştirmek suretiyle dış satıma yönelerek, yurt ekonomisine ve gayri safi milli hasılaya katkıda bulunmak, aynı zamanda, evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunacak artı değerler yaratmaktır. Karabük Teknokent bölgesinde yer almak isteyen kuruluşların, kabul edilebilmek için Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım geliştirme çalışmalarını mutlak suretle fiilen yapıyor ya da yapabilecek kapasitede olması gereklidir.

2- Karabük Teknokent’te yer alacak firmaların uluslararası pazarlarda ülkemizin ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütmeleri gerekir.

3- Karabük Teknokent’te faaliyet gösteren girişimci / şirketler Ar-Ge konusunu oluşturan yeni ürün / proje ile ilgili prototip geliştirme düzeyindeki üretimi Ar-Ge ihtiyaçları ile orantılı miktarda Teknokent içinde yapabilirler.

4- Karabük Teknokent içerisinde yer alacak kuruluşlar faaliyetlerinde, çevre ve insan sağlığı ile ilgili tüm koşullara uymakla yükümlüdür. Çevre kirliliğine yol açan (hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan) faaliyetleri Karabük Teknokent’e getiremez.

5- Kabul edilen Firmaların birimlerinde Ar-Ge ağırlıklı çalışmaları, görevlendirdikleri personel içindeki nitelikli araştırmacı oranı, Ar-Ge faaliyetlerinin birimin tüm etkinliklerine oranı ve Ar-Ge için ayrılan mekânın birimin işgal ettiği toplam alana oranı gibi hususlar, birimin Teknokent içindeki faaliyetlerinin denetiminde dikkate alınır.

6- Kuruluşların kullanımları için tahsis edilen mekanlarda depolama yapma ve araç trafiğini artırıcı faaliyetlerine izin verilmez.

7- Kurumların Karabük Teknokent’te sürdürdükleri faaliyetlerinin, ilgili 4691 sayılı Yasa ve Yönetmeliklere, uygunluğu denetlenir. Karabük Teknokent Yönetici A.Ş., girişimci / şirketin bölgedeki faaliyetinin ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırılığını tespit etmesi durumunda, ilgili girişimci / şirketi uyarır, durumunu düzeltmeyen girişimci / şirketin aylık muafiyet raporları onaylanmaz ve bölgeden çıkışı için gerekli idari ve yasal işlemler Yönetici Şirket tarafından başlatılır ve sözleşmeleri feshedilir. Kira sözleşmesini imzalayan girişimci / şirketler bu koşulları kabul ve taahhüt etmiş olurlar.

Başvurusu Uygun Görülen Firmaların Yapması Gereken İşlemler


1- Başvurusu uygun görülen firmalarla sözleşme yapılacaktır.

2- Firmalar, Karabük Teknokent bünyesindeki çalışmalarında Yönetici Şirket tarafından yapılan düzenleme ve kurallara mutlak suretle uyacaklardır.

3- Firmalar, dönemsel çalışmalarına ilişkin, içeriklerine uygun ve istenilen aralıklarla, faaliyet raporları hazırlayacaklardır. Bu raporları, imzaladıkları sözleşmeyle, taahhüt etmiş olurlar.

4- Gerek görülmesi halinde, Karabük Teknokent bünyesinde, Teknik ve İzleme heyetleri oluşturulacak, proje çalışmalarını ve Teknokent firmalarının faaliyetlerini izleyerek Karabük Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunacaktır.

5- Karabük Teknokent bünyesinde, birimlere tahsis edilen alanlarda, yaptırılacak her türlü tadilat ve onarım işleri Karabük Teknokent Yönetici A.Ş.’nin iznine tabi olup, Yönetici Şirket tarafından denetlenecektir.

6- Bölgedeki yer tahsislerinde kişi başına 7 m2 dikkate alınmaktadır.

7- Bölgede faaliyete başlayan girişimci / şirketler Karabük Teknokent’ten alacakları akıllı kimlik kartları ile giriş-çıkışlarını (PDKS) elektronik ortamda beyan edeceklerdir.

8- Bölgede faaliyet gösteren girişimci / şirketlerin proje başlama tarihi Karabük Teknokent Yönetici A.Ş. ile imzalanacak olan ofis kira sözleşmesinin başlangıç tarihi olup, Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım geliştirme faaliyeti kapsamında Karabük Teknokent Arge Portal’a üye olarak aylık ilerleme raporlarının düzenli olarak tanzimi ile elde edilecek aylık muafiyet formlarının Karabük Teknokent Yönetici A.Ş.’den onaylatılması gerekmektedir.

9- Karabük Teknokent’e Giriş - Çıkışlar KYK yanındaki nizamiyeden sağlanmaktadır.

10- Bölgede faaliyet gösteren girişimci / şirketler, kiraladıkları bağımsız alanlardaki su ve elektrik giderleri süzme sayaçla hesaplanarak ödeyecektir.

11- Bölgede Yönetici Şirket tarafından kiraya verilen binaların ortak işletme giderlerine, girişimci / şirketler kiraladıkları alan oranında katılacaktır.

12- Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi, 10.08.2016 tarihinde yayımlanan Uygulama Yönetmeliği uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde kurulabilecektir.

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK VE TEŞVİKLER


4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca teknoloji geliştirme bölgesinde yerli, yabancı, gerçek veya tüzel kişiler ile girişimci firmalar, Türkiye’de halen kurulu bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yönetici ve işletici şirketlerinin izniyle yazılım geliştirme ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, 5746 sayılı Kanun ile TGB alanı içerisinde kuruluşuna izin verilen Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Tasarım faaliyetinde bulunabilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kapsamı ve süresi, 5281 Sayılı Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinin üçüncü bendi, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 6676 sayılı Kanun ile önemli oranda genişletilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren girişimci firmalara sağlanan destek ve muafiyetler şunlardır:

1- Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki AR-GE, Yazılım ve Tasarım geliştirme faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

2- Ar-Ge ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan; AR-GE, Yazılım ve Tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır.

3- KDV Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31/12/2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

4- Sigorta Prim Desteği

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

5- Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

6- Bölge Dışı Çalışma İzni

Bölgede yürütülen projeler kapsamında bölge dışında geçirilen sürelerin bir kısmı veya tamamı Yönetici Şirketin izni ile yasa kapsamında desteklenmektedir.

7- Gümrük Vergisi İstisnası

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

8- Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetici Şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, 4691 ve 6170 sayılı kanunlar kapsamında yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini Bölgede yürütebilir.

9- Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı

Bölgelerde 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

10- Öğretim Üyelerine Sağlanan Destekler

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31’inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36’ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

11- Kuluçka Merkezi’ne Sağlanan Destekler

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde genç girişimci, akademisyen ve start-up firmalarının inovatif fikirlerinin ticarileşmesine katkı sağlamak amacıyla Kuluçka Merkezi kurulmuştur. Açık ofis olarak dizayn edilen Kuluçka Merkezi’nde 5 girişimciye Kuluçka Destek Programı uygulanmaktadır. Yönetici şirket; iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimciyi ön kuluçka programına tabi tutabilir ve en fazla 36 ay olmak üzere proje süresine göre, Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsisi yapar.

Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından Ar-Ge, teknolojik yenilik ve yazılım faaliyetlerine yönelik doğrudan desteklenen veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma programları ile desteklenmesi uygun görülen veya bu faaliyetlerde bulunan proje sahibi genç girişimciler ya da yeni işletmeler, Bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının en az %10'u kadar Kuluçka Merkezi'ne kabul edilir. Kuluçka programları kapsamında aşağıdaki destek ve hizmetleri, Yönetici Şirketin imkanları dahilinde sağlanır:

 • Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
 • İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
 • Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
 • Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.
 • Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.
 • Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi ve / veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması.
 • Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.
 • Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.
 • Kuluçka firmalarının kendi aralarında ve Bölgede yerleşik diğer firmalarla etkileşim ve işbirliklerinin sağlanması.


Bu proje 2018 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.
Bu belgenin içeriğinden sadece Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi sorumludur. Herhangi bir şekilde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.