Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Personel Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Samet NOHUTÇU

Genel Müdür

Genel Müdür
0 (370) 502 18 78 / 111
sametnohutcu@karabuktgb.com.tr

İbrahim ZORLU

TTO Genel Müdür Yardımcısı

Elektrik Elektronik Mühendisi
0 (370) 502 18 78 / 114
ibrahim.zorlu@karabuktgb.com.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cihat ŞEKER

TTO Proje Koordinatörü

TTO Proje Koordinatörü
0 (370) 502 18 78/115
cihat.seker@karabuktgb.com.tr

Fatma TAŞDELEN

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler
0 (370) 502 18 78 / 111
fatma.arslan@karabuktgb.com.tr

Cansel ARKALIÇ

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler
0 (370) 502 18 78 / 113
cansel.arkalic@karabuktgb.com.tr

Resul AYFER

Veri Analisti

Veri Analisti
0 (370) 502 18 78/117
resul.ayfer@karabuktgb.com.tr

Hasan DEMİR

Veri Analisti

Veri Analisti
0 (370) 502 18 78/116
hasan.demir@karabuktgb.com.tr

Betül YILMAZ

Ar-Ge Personeli

Ar-Ge Personeli
0 (370) 502 18 78 / 112
betul.yilmaz@karabuktgb.com.tr

Meral UYANIK

Destek Persoeneli

İdari İşler


Azize KARAGÜL

Destek Personeli

Destek Personeli